Browsing: Haworthia pumila 'Tenshi no Namida'

Haworthia pumila 'Tenshi no Namida' is a synonym of Tulista pumila 'Tenshi no Namida'.