Browsing: Haworthia sordida var. lavranii

Haworthia sordida var. lavranii is a synonym of Haworthiopsis sordida var. lavrani.